Hjem online@jyskonlinemedie.dk 2022-02-15T06:38:28+00:00

Velkommen til I/S Værum Vestergaard

Projektets overordnede formål er at producere svin til en konkurrencedygtig pris med absolut minimal belastning af det omgivende miljø. EU og Fødevareministeriet, Direktoratet for FødevareErhverv har ydet tilskud under Erhvervsudviklingsordningen til den del af projektet der vedrører luftrensning, forsuringsanlæg og system til opsamling af gylle.

Der er fire centrale Miljøteknologiske hovedkomponenter i projektet