Miljøteknologipris online@jyskonlinemedie.dk 2018-04-10T13:56:56+00:00

Miljøteknologipris

Miljøteknologipris

Dansk Landbrug og Miljøministeriets Miljøteknologipris blev uddelt for første gang på Dansk Landbrugs delegeretmøde den 7. november 2007. Prisen gik til Jørgen Berth, Værum Vestergård, Hammelvej 133,8940 Randers.

Miljøteknologiprisen gives til en landmand eller en gruppe af landmænd, som er gået foran i forhold til anvendelse af miljøteknologi. Der lægges vægt på innovative løsninger som introducerer ny teknologi eller kombinerer kendt teknologi på nye måder.

Jørgen Berth præmieres for kreativitet og vovemod i forhold til hans staldbyggeri. Han har tilført staldbyggeriet nye materialer, nye udformninger og nye kombinationer og dermed skabt et anlæg, som rummer mulighed for at mindske ammoniakfordampning og lugtgener.

Deltidslandmand og ingeniør

– Jeg er både glad og stolt over prisen. Som deltidslandmand og ingeniør har jeg brugt min industrielle erfaring i opbygningen af min bedrift. Prisen er et bevis på, at nytænkning bliver værdsat i branchen, siger han.

Dommerkomiteen bag prisen ønsker særligt at fremhæve Jørgens sammentænkning af forskellige teknologier og inddragelse af viden fra andre erhverv og fra industribyggeriet.

Jørgen Berth driver bedriften Værum Vestergård sammen med sin ældste søn Christian, som er fuldtidslandmand. Han er gift med Jane Berth, og de har fire voksne børn, hvoraf kun en er beskæftiget inden for landbruget. Gården er på 100 ha med et dyrehold på 40-50 kødkvæg.

– Vores grisehold er midlertidigt ophørt fordi staldene blev ødelagt under en storm. Mine miljøteknologiske bidrag er stort set udviklet i forbindelse med bygning af vores nye svinestald, som bliver “state of the art” med hensyn miljø og dyrevelfærd, fortæller han.

Dommerkomiteen består af repræsentanter fra både Miljøministeriet og Dansk Landbrug. Vinderen Jørgen Berth tildeles et kunstværk af Anders Nyborg med inskriptionen ”Landbrugets Miljøteknologipris.”