Fakta om bygninger online@jyskonlinemedie.dk 2018-04-10T14:21:14+00:00

Fakta om bygninger

Plantegning over en af de 10 identiske sektioner.

I hver sektion er der 19 identiske stier med plads til 15 slagtesvin i hver sti, samt en sygesti.

Plantegning over stalden

Tværsnit af stald med HDPE tragte til opsamling af Gylle