Gylleforsuring online@jyskonlinemedie.dk 2018-04-10T14:22:55+00:00

Infarm Gylleforsuring

Infarm Gylleforsuring

Grundlaget i NH4+ forsuringsanlæget er Infarms patenterede Inject-teknologi, hvor koncentreret svovlsyre doseres for at tilpasse gyllens pH værdi, således at gyllens indhold af ammoniak overgår til en stabil kemisk fase, hvor ammoniakfordampningen er elimineret. Formålet er at sænke gyllens pH værdi til 5,5.

Systemet er konstrueret uden tilbageløb til stald, da alt staldluften udledes over totrins filteranlæg der fjerner mere end 90% af NH3 og lugt og NH3 fordampning i stalden er begrænset af systemet til opsamling af gylle.