Luftreensningsanlæg online@jyskonlinemedie.dk 2018-04-10T13:52:20+00:00

Luftrensningsanlæg

Luftrensningsanlæg med central rensning

For at forbedre indeklimaet i stalden bliver ca. 20 % af udsugningsluften taget gennem støbejernsspalterne, og via hulrummet under spalter og midtergang ført til en isoleret kanal over det nedhængte loft. Den resterende del af udsugningsluften ( i alt 150.000 m3 /t) tages fra loftet i de enkelte sektioner og ledes ligeledes via den samme isolerede kanal til det centrale udsugnings- og luftrensningsanlæg.

Alt afgangsluft fra stalden ledes således gennem luftrenseren, der har 2 uafhængige, lodretstående filter vægge, da der er krav om både lugt- og ammoniakreduktion I trin 1 overrisles filter væggen med en sur vandopløsning, som primært opsamler støv og ammoniak. I trin 2 overrisles filter væggen med svagt sur, ozon beriget vand, der primært reducerer lugtstoffer.

Rensehus og rørsystemet er udført af UV og kemikaliebestandigt plastmateriale. Renseprocessen styres fra et teknikrum indeholdende styring og vandbehandlingsenhed.

Der kan dokumenteres effektivitet på fjernelse af støv og NH3 på 90- 95% og en markant lugtreduktion. Samtidig ændrer den karakteristiske „svinelugt” karakter, så lugtgenerne bliver mindre. Staldluften „scrubbes” i en kemisk proces, der fungerer forudsigeligt, stabilt og driftsikkert. Eneste restprodukt er en flydende, svovlholdig ammoniumgødning. Systemet har opnået BAT-status.

Den isolerede ventilationskanal er fremstillet af PIR skum sandwich elementer der kombinerer høj isoleringsevne, med stor mekanisk styrke og uforgængelighed.