Projekt ”SPACE” – ”Månegrisen” online@jyskonlinemedie.dk 2018-05-01T09:58:02+00:00

Månegrisen

SPACE ”MÅNEGRIS” PROJEKT

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har besluttet, hvem der skal bygge modelstalden i Månegrisprojektet og dermed være med til at skabe fremtidens svineproduktion. GUDP endte med at bevilge SPACE projektet 6,5 mio. Kr til at renovere eksisterende staldbygninger ved Randers og udvide produktionen til i alt 3.870 stipladser. Målet med Månegrisprojektet er at vise, at det ved hjælp af ny teknologi bliver muligt at miljøregulere på baggrund af de faktiske udledninger fra svinestaldene og samtidig fremme konkurrenceevnen for den enkelte landmand.

“Månegrisprojektet” skal være med til at bane vejen for et stærkt, effektivt og ikke mindst bæredygtigt fremtidigt svineerhverv i Danmark. Projekt SPACE (Slaughter Pigs in Ammonia Controlled Environment) viser, at en forældet, eksisterende bygning kan modificeres og eftermonteres med ny teknologi og imødekomme fremtidige krav til dyrevelfærd og reduceret miljøpåvirkning.

Projektet vil ombygge en “gammel” 560m2 So Stald til en ”state of the art” slagtesvinestald, med mange nye innovative teknologier. Et centralt element i emissionsreduktionen i SPACE projektet, er SPACE KIT01 Modulær kassette med “indbygget” ventilationskanal for gulvudsug til opsamling og udslusning af gylle.

Download mere information her
Download brochure