System til opsamling af gylle online@jyskonlinemedie.dk 2018-04-10T14:19:05+00:00

System til opsamling af gylle

System til opsamling af gylle fremstillet i uforgængeligt HDPE plast

Under spaltearealet i hver sti, er der anbragt en tragt fremstillet i miljøvenlig- og kemikalieresistent HDPE plast. I bunden har hver af tragtene direkte udløb til et standard 315mm gylle-rør. HDPE materialets friktions-egenskaber, sikrer at der ikke sætter sig gylle på siderne af tragten, og alt gyllen derfor løbende bliver opsamlet i bunden af tragten og i selve det 315mm gyllerør.

NH3 fordampningen er direkte afhængig af størrelsen af den aktive fordampningsoverflade, og da overfladen af gyllen som gennemsnit vil stå midt i tragten, vil den aktive fordampningsoverflade blive reduceret med 75% i forhold til spaltearealet, hvilket medfører en tilsvarende reduktion i NH3 fordampningen. Gyllen opsamles løbende i tragtene og når overfladen har nået er forudbestemt niveau, ledes den opsamlede gylle til overdækket tank hvor der tilsættes H2SO4.

Det hulrum, der begrænses af tragte, betonsider og bund udgør en ekstra ”beholder” der primært bruges til ventilationskanal for gulv-udsug, men sekundært til opsamling af evt. udslip af gylle (se skitse). Tragtene er ind mod midtergangen fastgjort til en konstruktion der dels fungerer som afstivning og dels bærer selve midtergangen. Denne konstruktion er fremstillet af miljøvenligt avanceret fiberarmeret plast, der dels har et ekstremt stort styrke/vægtforhold og dels er totalt modstandsdygtig over for gylle og de dampe der frigives fra denne.

Dette opsamlingssystem til gylle er baseret på mangeårig erfaring med konstruktion i plast. Systemet er patenteret og der er stor interesse omkring konceptet, da det vurderes at kunne give store miljø- og dyrevelfærdsmæssige fordele.