Råvare- og produktionsforhold online@jyskonlinemedie.dk 2018-04-10T14:19:08+00:00

Råvare- og produktionsforhold

Råvare- og produktionsforhold

Bedriften får som basis en planteavlsproduktion, hvor der i et traditionelt kornsædskifte med 100% vintergrønne marker, dvs. minimal udvaskning af nitrat, kan produceres omkring halvdelen af den nødvendige foder til svineproduktionen.

Ammekobesætningen er på ejendommen et ideelt supplement til svineproduktionen, der muliggør udnyttelse – og samtidig naturpleje – af de naturbeskyttede overdrevsarealer i Bjerre Skov – efter aftale med Amtet og Fussingø Statsskovdistrikt. Historisk set har kvægdrift været en del af ejendommens udnyttelse af produktionsgrundlaget.

Det producerede korn kan oplagres på ejendommen og med et ny-installeret fuldautomatisk silo-mølleri-vådfodringsblandesystem kan den nyeste teknologi inden for foderhåndtering resultere i et meget arbejdsmiljøvenligt (støvfrit) foderproduktionsmiljø.

Desuden sikres virksomheden med egen opbevaring og selvblanding sig de mest fordelagtige muligheder for indkøb af foder og dermed mindre økonomisk sårbarhed over for udsving i råvarepriser.

Vådfodringsanlægget (WEDA) er såkaldt restløs vådfodring som er ’state-of-the-art’ teknologi på området. Mølleri og siloer er af fabrikat Skjold. Staldinventaret er fra firmaet Egebjerg og repræsenterer også den nyeste teknik på området. Smågrise leveres fra en fast leverandør.